فنی‌هوم به شماره ثبت 37975 پس از 15 سال تجربه در زمینه تعمیر لوازم خانگی منزل به صورت سنتی و با دارا بودن کارگاه‌های مجهز در شهرهای تهران، کرج و قزوین فعالیت کرده است. حال با استفاده از تجربیات خود در این 15 سال میخواهد فعالیت خود را به صورت آنلاین بست دهد. جواز کسب، قراردادهای رسمی با مراکز معتبر خدماتی، گواهی ثبت اختراع از تعداد معدود افتخارات فنی‌هوم است.

تمامی کادر تیم فنی‌هوم از جمله متخصصین، کارشناسان و مهندسی از فیلترهای بسیار دشوار تیم PR فنی‌هوم گذر کرده اند. تمامی اشخاص تاییدیه سلامت، گواهی عدم سوء پیشینه، عدم اعتیاد و… را دریافت کرده اند.

تمامی خدمات فنی‌هوم با ضمانت نامه کتبی ارائه خواهد شد و تمامی مراحل انجام کار با مشخص شدن قیمت دقیق و شفاف در زمان سفارش انجام کار صورت می‌گیرد.